Wife of Renato Reyes Fires Back at Critics Denies Receiving Money on Rallies


Bagong Alyansang Makabayan or simply Bayan Secretary General Renato Reyes made headlines last month after an open letter written by Kristina Durano Gonzales went viral on social media. The viral open letter questioned how Renato Reyes earned a living, his wife, Bing Rivera-Reyes responded to critics by posting a message on Facebook.


Bing Rivera-Reyes responded to the viral letter of Gonzales as she admitted that she was hurt by the comments that she read on social media against her husband, Renato Reyes who keeps on organizing rallies against any elected President.

According to the wife of Renato Reyes, she needs to react, not because she give credence to the lies thrown at them but because "nakakasakit na ang mga kasinungalinan na ito," she stated.

Although his husband was unemployed, she denied the allegations thrown at him that Renato Reyes earned money from organizing rallies. Renato Reyes' wife shared that she was the only one who worked to support their family by working as a doctor in a public hospital.

Here's the Complete Statement of Renato Reyes' Wife:

I need to react, not because i give credence to these lies, but because nakakasakit na ang mga kasinungalingan na ito.

Mayaman ba si Renato Jr. Reyes? Magkano ang kinikita nya sa pag ra-rally? Ito ba ang ipinapakain nya sa asawa at anak nya?

Hindi sya mayaman, sapat na sapat lang ang kinikita KO na asawa nya para mabuhay kami ng simple. Bilang doktor sa isang pampublikong ospital, maliit ang kita. Pero sapat ito para hindi kami mabaon sa utang, at makakain ng tatlong beses isang araw. Ikinararangal ko na sinusuportahan ko ang asawa ko, walang kinikita sa gawain nya, pero marangal ang gawain nya at sapat na iyon. Ang adhikain nya ay adhikain ko din. 

HINDI sya kumikita sa rally. Hindi pagkita ng pera ang dahilan kung bakit andyan sya sa larangan ng gawain na iyan. Mahirap siguro unawain ito ng iba na ang tingin sa pagiging marubdob sa gawain ay dahil may kapalit na pera. May mga taong walang hinihintay na kapalit sa serbisyo na ginagawa nila, at dapat tayong manalig na mayroong ganoong mga tao, dahil kung hindi, wala na kayong pag-asang natatanaw pa para sa bayan na ito.

Maraming masasakit na salita na nababasa ako dito sa facebook, pero ang tangan naming mag-asawa ay ang katotohanan na marami sa aming mga kaibigan at kasama ang nakakabatid din. Kayong mga walang pakundangan sa paglibak ay masahol pa sa palakang hindi makaahon sa balon na ang nakikita lang ay ang maliit na natatanaw sa butas ng balon. Kokak nang kokak base sa kitid ng natatanaw. At balang araw mabubulok na lamang sa balon, at ang alingasaw nyo ang magsasabi sa madla na may nilalang pala dun, kawawa naman.

Nakakatulog kami nang mahimbing sa gabi. Kayo?

Source: Bing Rivera-Reyes
 

Wife of Renato Reyes Fires Back at Critics Denies Receiving Money on Rallies Wife of Renato Reyes Fires Back at Critics Denies Receiving Money on Rallies Reviewed by Phil Newsome on 12/16/2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.